Ceník výkonů nehrazených ZP
 
výkon cena
Vyšetření nepojištěného pacienta 800 Kč
ŘP - Žádost 400 Kč
ŘP - Ověření zdravotní způsobilosti držitele 350 Kč
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře 200 Kč
Pojistka - úrazové pojištění - výpis z dokumentace 400 Kč
Bodové ohodnocení bolestného (např. úraz) - lékařská zpráva 500 Kč
Lázeňské péče - samoplátci - lékařský návrh 500 Kč
Potvrzení pro úřad práce - v nemoci 200 Kč
Potvrzení pro úřad práce - jiné 250 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu - na vlastní žádost pacienta (administrativní úkon) 300 Kč
Administrativní úkon sestry (kopírování zpráv z dokumentace) 150 Kč
Tisk jedné strany A4 5 Kč
Vystavení duplikátu PN, žádanky, receptu 50 Kč
aplikace kolagenové injekce (materiál + aplikace) 250 Kč
EEG pro NBF - natočení 600 Kč
EEG vyšetření (natočení, mapování, vyhodnocení) na vlastní žádost 1 520 Kč
podávání léčiv v ambulanci může být zpoplatněno dle aktuálního ceníku ZP

© 2013 design Garden