Aktuality
---středeční ordinační plán---
---S ohledem na prodlužující se objednací lhůty zavádíme zkušebně bezobjednávkový režim. Ve středu jsou pacienti vyšetřeni podle pořadí, ve kterém přijdou. Pacient si po příchodu do čekárny vyzvedne kartičku s pořadovým číslem a čeká, až na něj přijde řada. Kartičky jsou vydávány do 11:00, nejvýše však do pořadového čísla 20.--- Výše uvedené se týká pacientů, kteří již byli v minulosti v naší ordinaci vyšetřeni. Noví pacienti budou vyšetřeni dle aktuální situace a nebo budou objednáni.
---Dovolená---
---Ve dnech 9. a 10. května 2017 nebude ambulance v provozu, pouze pro aktuní případy - domluven zástup v neurologické ambumanci Příkop 4 ---

Naše ambulance nově nabízí aplikaci kolagenových injekcí

Kolagenové injekce pomáhají zmírnění bolestí svalové a kloubní, zlešení hybnosti. Toto ošetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Více informací o kolagenových injekcích naleznete zde

eRecepty opět v provozu
Podrobnosti najdete na úvodní stránce SÚKL spustil náhradní systém pro elektronickou preskripci (eRecept). Pacienti mohou od 31.3. tuto službu opět využívat.
© 2013 design Garden